Energy_Graphic_with_Welsh_Logo.png

Mae lleihau'r defnydd

Mae lleihau'r defnydd o ynni yn dda i'r boced a'r blaned. Efallai nad dyma’r amser i newid darparwyr ynni, ond nid yw hynny’n golygu na fydd newidiadau bach yn gwneud gwahaniaeth mawr. 

 

Edrychwch ar ystod o adnoddau Money Saving Expert ynglŷn â thorri cost ynni. 

Mae gan The Energy Saving Trust gyngor gwych ar effeithlonrwydd ynni wrth rentu cartref. 

Mae The NUS Student Switch Off yn cynnwys amrywiaeth o awgrymiadau i'r rhai sy'n byw mewn llety rhent. A hyd yn oed os yw cost cyfleustodau wedi'i gynnwys ym mhris llety myfyrwyr, mae gan NUS Student Switch rai awgrymiadau cynaliadwyedd. Gweithredu bach, effaith fawr! 

PROSIECT: DADREWI’R RHEWGELL 

Mae rhewgelloedd yn rhedeg yn well ac yn fwy effeithlon o ran ynni pan nad ydyn nhw wedi'u gor-redeg â rhew. Ymgymerwch â'r dasg o ddadrewi’ch rhewgell. Nid yw'n dasg fawr a bydd yn cael effaith. Dewch o hyd i gyfarwyddiadau ar-lein yma.   

Mae gan Students Organising for Sustainability

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sos-uk.org%2Fsustainable-accommodation%2Fenergy-advice-for-renters&data=04%7C01%7Csamantha.davies%40southwales.ac.uk%7C98e7cfbce6ad43fd55eb08d9eaf25549%7Ce5aafe7c971b4ab7b039141ad36acec0%7C0%7C0%7C637799148798281400%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=i3ms%2FxN63P8ghi5x0L%2Fs%2FvaWFvevLIWPGwuwpgW3gT0%3D&reserved=0

hefyd gyngor ymarferol a chyraeddadwy iawn i fyfyrwyr sy'n rhentu. 

Mae gan Save the Student awgrymiadau gwych hefyd ar gyfer arbed arian ar filiau ynni. 

 

Mae Llywodraethau Cymru a’r DU wedi datgelu cymorth ariannol yn ddiweddar i helpu gyda chostau ynni cynyddol ac efallai y bydd grantiau i wneud eich cartref yn fwy ynni effeithlon. 

Os ydych chi’n dal i gael trafferth, cysylltwch â’ch darparwr i drafod eich sefyllfa a gweld a oes unrhyw help ychwanegol y gallwch wneud cais amdano: 

SSE financial assistance schemes | UK Bill Help  

British Gas Energy Trust – Independent advice and support - British Gas  

EDF Customer Support Fund

E.ON Energy Fund

Dwr Cymru

Gallwch hefyd wneud apwyntiad gyda chynghorydd i drafod eich sefyllfa ariannol: 

Cysylltu â Ni | Prifysgol De Cymru