Shopping_Graphic_with_Welsh_logo.png

Bwytewch yr hyn sydd yn ei dymor,

Bwytewch yr hyn sydd yn ei dymor, felly edrychwch ar y cynhyrchion sydd yn eu tymor ar hyn o bryd a defnyddiwch nhw yn ystod y cyfnod hwnnw yn unig - yn aml gallwch eu rhewi i'w defnyddio yn ddiweddarach yn y flwyddyn os ydych chi'n eu mwynhau'n fawr. 

• Cyfnewidiwch fwydydd ffres am rai wedi’u rhewi, yn enwedig ar eitemau rydych chi’n eu defnyddio mewn meintiau bach neu rai nad ydyn nhw yn eu tymor ar hyn o bryd e.e. tsili a garlleg wedi'u torri'n fân, aeron ac ati.  Gweler Save the Student am yr hyn y gallwch chi ei rewi. 

• Edrychwch ar apiau fel ‘Too Good To Go’. Mae'r rhain yn defnyddio bwyd dros ben mewn busnesau lleol. Mae'n eu helpu trwy leihau eu gwastraff ac yn eich helpu chi trwy roi bwyd sy'n aml yn rhatach i chi ond hefyd y cyfle i roi cynnig ar rywbeth na fyddech wedi'i wneud fel arall. 

Ceisiwch gynllunio prydau, gall hyn arbed arian a gwastraff i chi gan y byddwch yn prynu dim ond y bwyd y gwyddoch y byddwch yn ei ddefnyddio yn ystod yr wythnos. Mae canllaw i ddechreuwyr ar gynllunio prydau bwyd yma

• Os ydych yn ei chael hi’n anodd cael ryseitiau, rhowch gynnig ar Student Recipes a Cooking on a Bootstrap Jack Monroe i gael syniadau newydd a rhad. Neu rhowch gynnig ar Meat Free Monday.  Shopping_Graphic_with_Welsh_logo.png