Welsh_NSMW22_LOGO_Full_Colour.png

Wythnos Arian 2022

Thema Wythnos Genedlaethol Arian Myfyrwyr eleni yw “Gwariant Cynaliadwy”. 
Darganfyddwch sut y gallwch chi fod yn fwy cynaliadwy wrth arbed arian


 Wrth feddwl am wariant cynaliadwy mewn perthynas â bwyd, dylech ystyried gwario'n nes at adref ar nwyddau a gynhyrchir yn nes at adref a lleihau gwastraff bwyd. Mae bwyta ffrwythau a llysiau tymhorol gan gyflenwyr lleol yn ffordd wych o wneud hyn, mae hefyd yn aml yn rhatach fel y mae rhoi cynnig ar brydau di-gig weithiau. 

Dyma rai awgrymiadau ar wneud newidiadau bach i fwyta mwy cynaliadwy, rhowch gynnig ar bob un ohonynt neu dim ond yr un i ddechrau newid i fod yn fwy cynaliadwy. Food


Mae teithio cynaliadwy yn fwy na threnau yn erbyn awyrennau. Gall gynnwys symud o gwmpas o ddydd i ddydd yn ogystal â'r hyn a wnawn ar gyfer gwyliau. 

Bicycle Registration Scheme

Mae lleihau'r defnydd o ynni yn dda i'r boced a'r blaned. Efallai nad dyma’r amser i newid darparwyr ynni, ond nid yw hynny’n golygu na fydd newidiadau bach yn gwneud gwahaniaeth mawr. Plants growing renewable energy GettyImages-1225375936.jpg


 Nid ydym yn gyfforddus â ‘ffasiwn cyflym’, newidiadau cyflym mewn ffasiwn, cynhyrchu cyflym, eitemau sy’n cael eu gwisgo ychydig o weithiau yn unig, wedyn yn cael eu diystyru. 

Nid yw hyn yn arbennig o gynaliadwy, sut gallwch chi wneud penderfyniadau gwybodus am brynu dillad wrth wneud eich rhan ac arbed arian yn y tymor hir? 

Unsplash Image by John Cameron - Fashion Marketing Symposium