money

Sut i ddelio â/cael cymorth gyda'r costau byw cynyddol

Mae’r argyfwng costau byw yn effeithio ar lawer o bobl mewn llawer o wahanol ffyrdd – mae’n ymddangos bod y newyddion bob amser yn sôn am y cynnydd parhaus mewn biliau ynni, chwyddiant a chost bwyd.

Gall deimlo'n llethol - ond mae llawer o gyfleoedd i leihau costau a gwneud arbedion.

Dyma ychydig o wybodaeth y gallwch chi ei gwirio, a rhai awgrymiadau ar sut i ymdopi.

Cronfa Cymorth Dewisol

Byrddau Iechyd

Cynllun Cymorth Biliau Ynni

Ffôn a Band Eang

Ymddiriedolaeth Trussell