prep_plan.jpg

Rheoli Eich Arian

Dyma amrywiaeth o awgrymiadau a ffyrdd y gallwch chi wneud y gorau o'ch cyllideb ac arbed arian. Os oes angen unrhyw gyngor arnoch, mae croeso i chi gysylltu â ni yn y Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr.

  1. Prynu cynhyrchion sylfaenol yn lle cynhyrchion brand
  2. Ysgrifennu rhestr o bethau i'w prynu cyn mynd i siopa
  3. Neilltuo arian ar ddechrau pob mis a lledu eich arian dros y tymor
  4. Peidio â phrynu llyfrau newydd – dewis llyfrau ail law a llyfrau yn y llyfrgell
  5. Chwilio o gwmpas i ddod o hyd i'r cynigion gorau i fyfyrwyr.
  6. Coginio mewn swp a rhewi’r gweddill – mae’n rhatach ac yn arbed coginio o’r dechrau
  7. Newid y dyddiad rydych yn talu eich biliau i'r diwrnod ar ôl eich diwrnod cyflog
  8. Prynu’r hyn sydd ei angen arnoch yn unig – ceisio osgoi gwariant moethus a phrynu'n fyrbwyll
  9. Cofio neilltuo arian ar gyfer egwylion coffi, nosweithiau allan, teithio adref a phenblwyddi
  10. Cynyddu eich incwm – gweithio goramser os nad oes gennych aseiniadau i'w cyflwyno