Rheoli Eich Arian

Cyngor, cymorth ac offer ar gyfer rheoli eich arian ...

Darganfyddwch sut y gallwch chi fod yn fwy cynaliadwy wrth arbed arian

Rydym yn ymroddedig i'ch helpu i ennill y wybodaeth sydd ei hangen i reoli eich arian yn well ac efallai ennill ychydig o awgrymiadau arbed arian ychwanegol nad oeddech yn ymwybodol ohonynt.  Efallai na fydd rheoli eich arian yn ymddangos yn hwyl ond gallai olygu bod gennych fwy o arian i wneud mwy o bethau hwyliog. Mae'r Money Charity/Blackbullion yn darparu awgrymiadau defnyddiol ar reoli arian a ffyrdd o gynilo a chynyddu eich arian.  Edrychwch ar eu Student MoneyManualam wybodaeth ddefnyddiol..

I gael syniad o'r costau byw ar gyfer y Brifysgol gweler ein tudalen costau byw .  Bydd y dudalen hon yn rhoi amcangyfrif o gostau i chi fod yn ymwybodol ohonynt, ond nodwch mai dim ond canllaw yw'r costau.

Cynigir Sesiynau Rheoli Arian gan y Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr os hoffech archebu un, cysylltwch â ni am apwyntiad.

Gall swydd myfyriwr fod yn ffordd ddefnyddiol o osgoi dyled, ennill profiad gwaith gwerthfawr a'ch helpu i gyflawni ffordd o fyw fwy braf.  Os ydych chi'n bwriadu lleihau eich gwariant tra'n cynyddu'ch incwm, gall y

Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd gynnig cyngor ar ystod o waith rhan-amser sydd ar gael.  Mae'n bwysig cael y cydbwysedd yn iawn, a dyna pam rydym yn argymell dim mwy na 12-16 awr yr wythnos o waith ochr yn ochr â'ch astudiaethau.. 

Byddwchyn wyliadwrus o sgamiau a rhowch wybod i Action Fraud am unrhyw negeseuon e-bost / testunau amheus a chysylltwch â'r Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr am gyngor a chymorth pellach.. 


    Prif Awgrymiadau

 • Talwch arian parod fel bod gennych drosolwg o'ch arian
 •  Prynwch gynnyrch sylfaenol yn hytrach na chynhyrchion brand
 •  Lluniwch restr cyn mynd i siopa
 •  Cyllidebwch ar ddechrau pob mis / tymor a chadwch ati - yn fuan bydd yn ail natur
 •  Gwariwch yn unig yr arian rydych chi'n ei gymryd gyda chi ar noson allan
 •  Prynwch mewn swmp fel nad ydych yn rhedeg allan yn gyflym
 •  Peidiwch â phrynu pob llyfr ar eich rhestr ddarllen, defnyddiwch y Llyfrgell a phrynwch rai ail-law
 •  Coginiwch sypiau o fwyd a rhewi'r gweddill
 •  Chwiliwch o gwmpas i ddod o hyd i'r cynigion gorau
 •  Prynwch yr hyn sydd ei angen arnoch yn unig
 •  Gwnewch i’ch arian barhau dros y tymor - os ydych chi'n derbyn benthyciad, ei ledaenu dros gyfnod o amser yn hytrach na'i wario i gyd ar unwaith.
 • Blaenoriaethwch - gwnewch yn siŵr bob amser bod biliau'n cael eu talu yn gyntaf.  Gallwch newid y dyddiad y byddwch yn talu eich biliau fel eu bod yn gadael eich cyfrif yn fuan ar ôl diwrnod talu. Caniatewch o leiaf dri diwrnod gwaith rhag ofn y bydd diwrnod talu neu'ch biliau yn gostwng ar benwythnos.
 • Byddwch yn ddisgybledig - torrwch allan wariant moethus trwy beidio â rhoi i mewn i bryniannau ysgogol.