Ŵyl Groeso

image00003

Braf cwrdd â chymaint o fyfyrwyr yn y stondin Gwasanaethau Myfyrwyr ar bob campws yn ystod yr Ŵyl Groeso!

Diolch i bawb a gwblhaodd ein harolwg ac a ddyfalodd y gwahaniaeth rhwng cost y 2 fasged – un oedd â nwyddau wedi’u brandio a’r llall oedd â chynnyrch brand yr archfarchnad ei hun a gostiodd swm aruthrol o £21.79 yn llai.

Dangosodd yr arolwg y byddai'r holl ymatebwyr yn ystyried prynu cynhyrchion brand yr archfarchnad eu hunain yn y dyfodol, sy'n wych ar gyfer arbed arian.

Byddwn yn cysylltu â’r enillwyr ar bob campws i gasglu eu gwobrau.

Edrychwch hefyd ar ein hawgrymiadau eraill ar sut i wneud i'ch arian fynd ymhellach.