Wythnos Genedlaethol Arian Myfyrwyr 2023

NASMA promo v2 CYM

Cynhelir Wythnos Genedlaethol Arian Myfyrwyr (NSMW) rhwng 27 Chwefror a 3 Mawrth 2023. Thema’r ymgyrch eleni yw ‘Llywio’r rhifau: Ymdopi gyda Chostau Byw’. P'un a ydych am gael gwybod am awgrymiadau gwych ar arbed arian neu angen help i fynd yn ôl at hanfodion cyllidebu, mae'r wythnos hon yn ymwneud â'ch helpu i wella'ch lles ariannol a chael cyngor ar y cymorth sydd ar gael i chi.


Llywio’r rhifau: Ymdopi gyda Chostau Byw

Mae’r argyfwng costau byw yn effeithio ar bobl mewn llawer o wahanol ffyrdd, a bu llawer o newyddion am y cynnydd parhaus mewn biliau ynni, chwyddiant, a chostau byw. Efallai y bydd yn teimlo’n llethol i lawer o fyfyrwyr, ac nad oes llawer y gellir ei wneud am hyn ar lefel unigol. Ond mae llawer o gyfleoedd i leihau costau a gwneud arbedion, o ynni a chyllidebu i fwyd a gostyngiadau. Mae tudalennau Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr | Wythnos Genedlaethol Arian Myfyrwyr yn rhoi rhagor o wybodaeth ac awgrymiadau ar sut i lywio’r rhifau.

Beth sydd ymlaen yn ystod NSMW

Bydd y tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr yn rhedeg stondinau ar draws y campysau drwy gydol yr wythnos, o ddydd Llun 27 Chwefror i ddydd Gwener 3 Mawrth, 10:00am – 3:00pm. Dewch draw am gyfle i ennill gwobrau anhygoel a chymryd rhan mewn trafodaethau am arbed arian!

  • Dydd Llun 27 Chwefror, Stilts, Campws Trefforest
  • Dydd Mawrth 28 Chwefror, Llawr B, Campws Casnewydd
  • Dydd Iau 2 Mawrth, The Zone, Campws Glyn-taf
  • Dydd Gwener 3 Mawrth, Y Stryd, Yr Atriwm, Campws Caerdydd

Cynigion allfeydd arlwyo 

Bydd allfeydd arlwyo PDC ar gampysau Glyn-taf a Threfforest yn cynnig cawl cig oen am bris gostyngol o ddydd Llun 27 Chwefror i ddydd Gwener 3 Mawrth am bris gostyngol o £2.50. Bydd cardiau ryseitiau cawl Cymreig rhad ac am ddim ar gael ar gampysau Caerdydd a Chasnewydd fel y gellir gwneud y rysáit gartref. Llawrlwythwch y rysáit yma.

Mae allfeydd arlwyo PDC a’r Undeb Myfyrwyr hefyd yn cynnig eitemau brecwast am ddim y tymor hwn. Yr eitemau sydd ar gael yw un croissant, pain au chocolat neu uwd am ddim (os oes gennych unrhyw anghenion dietegol, siaradwch ag aelod o’r tîm arlwyo i ofyn am gynnyrch arall). I nodi yr hoffech chi gael y cynnig, gallwch chi sganio cod QR yn gyfrinachgar wrth y pwynt til. Bydd y cod QR yn rhoi gwybodaeth i chi am y cymorth arall sydd ar gael ac yn galluogi PDC i ddeall nifer y bobl sy’n manteisio ar y cynnig – ni chewch eich adnabod drwy sganio’r cod QR ac ni fydd unrhyw fanylion personol yn cael eu casglu. Bydd yr eitemau ar gael hyd at 10.30am ym mhob allfa arlwyo.

Cyngor a Chymorth Ariannol

Mae amrywiaeth o lwybrau cymorth a chyngor i fyfyrwyr yn PDC.

Gall y tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr roi’r cymorth a’r adnoddau sydd eu hangen arnoch i reoli’ch arian yn effeithiol. Mae apwyntiadau ar gael yn bersonol, trwy Teams neu dros y ffôn, a gellir eu harchebu trwy'r Ardal Gynghori Ar-lein.

Gall y Gronfa Cymorth Myfyrwyr gynnig cymorth i fyfyrwyr o'r DU sy'n profi anawsterau ariannol. Mae’r cymorth sydd ar gael o’r gronfa i unigolion wedi cynyddu eleni yn wyneb yr argyfwng ariannol presennol.

Adnoddau Defnyddiol

Save the student – Cost of living crisis: 20 ways to cope
Student Minds – Cost of living
MoneySavingExpert: Student Budgeting Planner


#Arian_Myfyrwyr #unilife_cymraeg