Mae’r cyfnod i fyfyrwyr israddedig rhan-amser wneud cais ar gyfer 2023 i 2024 ar agor yn awr!

Application

Mae’r cyfnod i fyfyrwyr rhan-amser wneud cais am gyllid myfyrwyr ar gyfer 2023 i 2024 ar agor yn awr.

Y ffordd hawsaf o wneud cais yw ar-lein. Dim ond 30 munud y mae’n ei gymryd i wneud cais, a llai na hynny os ydych wedi gwneud cais o’r blaen.

Dylech wneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cael eich cyllid myfyrwyr mewn pryd ar gyfer dechrau eich cwrs.

Eich helpu i gael gwybod am gyfleoedd ariannu cyn dechrau astudio

Os oes angen help arnoch i lenwi ffurflen Cronfa,Cysylltu â ni