Ad-daliadau benthyciadau myfyrwyr Cynllun 2 – blog yr Hwb Addysg

Make a payment

Mae'r Hwb Addysg yn safle i rieni, disgyblion, gweithwyr addysg proffesiynol a'r cyfryngau. Mae'n cyfleu'r cyfan y mae angen i chi ei wybod am y system addysg.  

 

Rydym yn ymwybodol o rai negeseuon yn y wasg am ad-daliadau benthyciadau myfyrwyr Cynllun 2 a Chynllun 3 yn dilyn cynnydd yn ffigwr Mynegai Prisiau Manwerthu (RPI) mis Mawrth. Mae'r Hwb Addysg wedi cynhyrchu blog o'r enw Beth sydd angen i chi ei wybod am ad-daliadau benthyciadau myfyrwyr Cynllun 2 ac efallai y bydd myfyrwyr am edrych arno i leddfu unrhyw bryderon.  

#tim cyngor