Gall myfyrwyr rhan-amser wneud cais am gyllid myfyrwyr yn awr!

Apply for your student funding CYM

Mae’r cyfnod i wneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr rhan-amser ar gyfer 2020/2021 wedi agor erbyn hyn. Mae’n gyflym ac yn hawdd gwneud cais ar-lein yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Dylech wneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn sicrhau eich bod yn cael eich cyllid myfyrwyr mewn pryd ar gyfer dechrau eich cwrs.

Gallwch hefyd fynd i www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk i gael gwybod mwy am beth y gallwch ei gael a sut mae gwneud cais.

Ceisiadau Meistr a Doethurol Ôl-raddedig

Ymunwch â’n rhestr bostio ac anfonwn ni rybudd e-bost atoch pan fydd ceisiadau Meistr a Doethurol ôl-raddedig yn agor.

Rhowch wybod i’ch ffrindiau a’ch teulu am ein rhestrau postio er mwyn iddynt hwy allu gwneud cais cyn gynted â phosibl hefyd!

Dilynwch ein sianeli ar y cyfryngau cymdeithasol er mwyn i chi beidio â cholli unrhyw ddiweddariadau pwysig.

Cysylltwch â Thîm Cyngor ar Arian Myfyrwyr

 y Brifysgol os oes angen unrhyw gymorth arnoch gyda'ch cais.