Wythnos Arian 2021!

NSMW-promo-CYM.png

Gan ein bod yn treulio mwy o amser gartref, mae ein biliau ynni wedi cynyddu, ond faint ydych chi'n ei wybod am yr ynni yn eich cartref ac a allech fod yn arbed arian ar eich biliau ynni? 

Rydym wedi cysylltu â Ieuenctid Cymrua’u pecyn cymorth ‘Arbed eich egni’.

Cliciwch y ddolen ganlynol I ddysgu mwy:

Wythnos Arian 2021 | University of South Wales

Gwrandewch ar Shannon, Llywydd Undeb y Myfyrwyr, yn rhannu eichynghorion egni gorau trwy bodlediad Ieuenctid Cymru.

Enillwch Daleb Amazon gwerth £50! 

Rhannwch gyda’r Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr sut y byddwch yn defnyddio'r cyngor a roddir yr wythnos hon i arbed arian ar eich biliau ynni. Gallai hyn fod drwy wneud newid yn eich cartref neu adolygu eich biliau ynni cyfredol.  

Bydd y stori orau a rennir yn cael ei dewis gan y Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr.  Gellir gweld y telerau ac amodau yma.

I gystadlu mae'n rhaid i chi ateb y cwestiwn uchod a'n e-bostio yn [email protected] o’ch cyfrif e-bost myfyriwr erbyn 19 Chwefror 2021