Gweithwyr Mudol yr UE – Gohebiaeth Gwiriadau Cyflogaeth y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr

virtual-work-experience[1].jpg

Fe'n cynghorwyd gan gyllid myfyrwyr eu bod wedi ysgrifennu’n ddiweddar at fyfyrwyr sy'n derbyn cyllid oherwydd eu bod yn cael eu hystyried yn Weithwyr Mudol yr UE/Aelodau Teulu Gweithwyr Mudol yr UE. 

Maent yn gofyn am dystiolaeth o naill ai cyflogaeth neu hunangyflogaeth barhaus y myfyrwyr, neu aelodau eu teulu, am y cyfnod rhwng 1 Medi 2020 a 28 Chwefror 2021. 

Os ydych wedi derbyn yr ohebiaeth hon, yna anfonwch eich tystiolaeth (e.e slipiau cyflog ac ati. ) at y tîm cyn gynted â phosibl a gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys eich Rhif Cyfeirnod Cwsmer, fel y gallant ei gysylltu â'ch cyfrif cyllid myfyrwyr. 

Os oes angen unrhyw gymorth arnoch gyda hyn, cysylltwch â Thîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr y Brifysgol am gymorth. 

#https://studentmoney.southwales.ac.uk/tim-cyngor-ariannol-i-fyfyrwyr/