Gweithdai AM DDIM, Arian yn y Brifysgol

Money4.jpg

The MONEY Charity 

 

Gweithdai AM DDIM, Arian yn y Brifysgol  

 

Dydd Mawrth chwefror 22 neu Ddydd Mawrth chwefror 22. 

Mae GweithdaiTîm Pobl Ifanc y Money Charity yn rhad ac am ddim i'w mynychu a byddant yn cael eu cyflwyno drwy Zoom, gyda manylion mewngofnodi yn cael eu rhannu gydag unigolion unwaith y byddant wedi cofrestru drwy'r ddolen hon.

 

Beth yw Cynnwys y Gweithdai 

 

Bydd y Gweithdai yn ymdrin â phynciau allweddol i fyfyrwyr o ran rheoli arian yn dda, megis: 

 

Cyllid Myfyrwyr (Sut mae'n gweithio? Sut a phryd ydw i'n ei ad-dalu?) 

 

Costau Byw yn y Brifysgol  (Beth yw pris pethau? Sut alla i gyllidebu? Sut y gallai fy ngwario newid pan fyddaf yn graddio?) 

 

Pryderon Ariannol Cyffredin tra yn y Brifysgol (Pa heriau y gallwn eu hwynebu/sy’n fy wynebu? Sut alla i eu goresgyn?) 

 

Pwy yw’r Money Charity? 

 

“Elusen Gallu Ariannol y DU yw The Money Charity. Ein gweledigaeth yw bod gan bawb y gallu i fod ar ben eu harian fel rhan o fywyd bob dydd. Rydym yn grymuso pobl ledled y DU i feithrin y sgiliau, y wybodaeth, yr agweddau a'r ymddygiadau i wneud y gorau o'u harian drwy gydol eu bywydau”.

##holl_newyddion_tim_cyngor_ariannol_i_fyfyrwyr