Enillwch Daleb Amazon gwerth £50!

comp-cym.jpg

Rhannwch sut y byddwch chi'n defnyddio'r cyngor a roddwyd yr wythnos diwethaf i arbed arian ar eich biliau ynni. Gallai hyn fod drwy wneud newid yn eich cartref neu adolygu eich biliau ynni cyfredol.  

Cliciwch y ddolen ganlynol I ddysgu mwy: NSMW 2021 | University of South Wales

Bydd y stori orau a rennir yn cael ei dewis gan y Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr.  Gellir gweld y telerau ac amodau yma.

I gystadlu mae'n rhaid i chi ateb y cwestiwn uchod a'n e-bostio yn [email protected] o’ch cyfrif e-bost myfyriwr erbyn 19 Chwefror 2021.

#unilife_cymraeg #Arian_Myfyrwyr