Cronfa Galedi Digidol yn Ailagor

Mae Cronfa Galedi Digidol PDC wedi ailagor gyda dyddiad cau newydd o 26 Mawrth ar gyfer cyflwyno ceisiadau wedi'u cwblhau.

Mae'r gronfa'n darparu cymorth ariannol i fyfyrwyr sydd angen help i brynu offer TG sy'n ofynnol ar gyfer eu cwrs. Mae'r gronfa'n gyfyngedig a rhoddir dyfarniadau i ymgeiswyr llwyddiannus ar sail y cyntaf i'r felin.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r gronfa, cysylltwch â'r Tîm Cyngor ar Arian i Fyfyrwyr trwy e-bostio [email protected] neu ffonio 01443 483778 (Llun i Gwener 9am-12pm).

#unilife_cymraeg #Arian_Myfyrwyr