Byddwchyn wyliadwrus o sgamiau /Rheoli Eich Arian

Scams Student Safety

Byddwchyn wyliadwrus o sgamiau a rhowch wybod i Action Fraud 

Rhowch wybod i ‘Action Fraud’ am unrhyw dwyll

Os ydych chi wedi cael eich twyllo, gallwch roi gwybod i  ‘Action Fraud’ - canolfan hysbysu twyll y Deyrnas Unedig.  Gallwch hysbysu ‘Action Fraud’ am unrhyw dwyll os ydych chi yn y DU, os digwyddodd y twyll yn y DU neu os ydy’r twyll yn gysylltiedig â’r DU ac wedi digwydd ar-lein.

Os nad ydych chi’n siarad Saesneg, neu os nad Saesneg yw eich mamiaith, mae gennym wasanaeth sy’n rhoi cyfle ichi roi gwybod am y twyll yn eich iaith chi.

  • Ffoniwch  +44 300 123 2040.
  • Atebir eich galwad gan rywun sy’n siarad Saesneg.  Bydd angen ichi ddweud wrthyn nhw pa iaith rydych chi’n siarad.
  • Yna byddan nhw’n gofyn ichi aros tra maen nhw’n galw cyfieithydd.  Gall hyn gymryd ychydig o funudau, felly peidiwch â rhoi’r ffôn i lawr.  Os na fydd cyfieithydd ar gael ar unwaith, gofynnir ichi adael eich rhif ffôn a bydd rhywun yn eich ffonio nôl pan fydd cyfieithydd ar gael.
  • Pan fydd y cyfieithydd yn siarad â chi  bydd yn gofyn ichi ateb rhai cwestiynau i baratoi’ch adroddiad am y twyll.  Gwnewch yn siŵr bod unrhyw waith papur sydd gennych am y twyll wrth law er mwyn ichi allu ateb yr holl gwestiynau.

Os ydych chi'n siaradwr Cymraeg ac yn angen wneud adroddiad fe allwch galw ein llinell gymorth lle byddwn ni'n gallu cymryd eich adroddiad dros y ffôn.

Mae'r llinellau ar agor:
Dydd Llun - Dydd Gwener: 8am i 8pm
Dydd Sadwrn: closed
Dydd Sul: closed

Ffôn +44 300 123 2040.
Ffôn testun +44 300 123 2050.

Rheoli Eich Arian

Gan ein bod yn treulio mwy o amser gartref, mae ein biliau ynni wedi cynyddu, ond faint ydych chi'n ei wybod am yr ynni yn eich cartref ac a allech fod yn arbed arian ar eich biliau ynni?

Rydym yn ymroddedig i'ch helpu i ennill y wybodaeth sydd ei hangen i reoli eich arian yn well ac efallai ennill ychydig o awgrymiadau arbed arian ychwanegol nad oeddech yn ymwybodol ohonynt.  Efallai na fydd rheoli eich arian yn ymddangos yn hwyl ond gallai olygu bod gennych fwy o arian i wneud mwy o bethau hwyliog. Mae'r Money Charity/Blackbullion yn darparu awgrymiadau defnyddiol ar reoli arian a ffyrdd o gynilo a chynyddu eich arian.  Edrychwch ar eu Student MoneyManual am wybodaeth ddefnyddiol..

Cynigir Sesiynau Rheoli Arian gan y Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr os hoffech archebu un, cysylltwch â ni am apwyntiad.