Ailymgeisio am Gyllid Myfyrwyr

Application


Ydych chi’n fyfyriwr israddedig amser llawn yn cael cymorth gan Gyllid Myfyrwyr Cymru (SFW) 

Os ydych chi, mae'n bryd ailymgeisio am gyllid ar gyfer y flwyddyn nesaf!

Y ffordd gyflymaf a mwyaf hwylus i wneud cais yw ar-lein drwy eich cyfrif cyllid myfyrwyr:

Y dyddiadau cau ar gyfer ailymgeisio (i warantu y bydd eich cais yn cael ei asesu erbyn dechrau'r flwyddyn academaidd nesaf) yw:

·         SFW – 25 Mehefin 2021

Cysylltwch â Thîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr y Brifysgol os oes angen cymorth arnoch gyda'ch cais.

#https://studentmoney.southwales.ac.uk/tim-cyngor-ariannol-i-fyfyrwyr/