Mae’r cyfnod i wneud cais am gyllid Gradd Meistr neu Ddoethuriaeth ôl-raddedig ar gyfer 2021 i 2022 ar agor yn awr!

Application

Mae’n bryd gwneud cais am gyllid myfyrwyr ôl-raddedig!

Mae’r cyfnod i wneud ceisiadau am Gyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig a Benthyciadau Graddau Doethur Ôl-raddedig ar gyfer 2021/2022 wedi agor erbyn hyn!

2021 i 2022: Mae’r cyfnod i fyfyrwyr rhan-amser wneud cais ar agor yn awr!

Y ffordd hawsaf o wneud cais yw ar-lein. Dim ond 30 munud y mae’n ei gymryd i wneud cais, a llai na hynny os ydych wedi gwneud cais o’r blaen.

Fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig, mewngofnodwch i reoli eich cyfrif cyllid myfyrwyr neu ddechrau gwneud cais

Cysylltwch â Thîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr y Brifysgol os oes angen cymorth arnoch gyda'ch cais.

https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/


#https://studentmoney.southwales.ac.uk/tim-cyngor-ariannol-i-fyfyrwyr/ #tim-cyngor