Ailymgeisio am Gyllid Myfyrwyr

Application


Ydych chi’n fyfyriwr israddedig amser llawn yn cael cymorth gan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Os ydych chi, mae'n bryd ailymgeisio am gyllid ar gyfer y flwyddyn nesaf!

Y ffordd gyflymaf a mwyaf hwylus i wneud cais yw ar-lein drwy eich cyfrif cyllid myfyrwyr:

Y dyddiadau cau ar gyfer ailymgeisio (i warantu y bydd eich cais yn cael ei asesu erbyn dechrau'r flwyddyn academaidd nesaf) yw:

·         CMC – 17 Mehefin 2022

Cysylltwch â Thîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr y Brifysgol os oes angen cymorth arnoch gyda'ch cais.

#tim-cyngor-ariannol-i-fyfyrwyr/