Hawl i rannu

Nid yw Cyllid Myfyrwyr Cymru yn gallu trafod unrhyw agwedd o gyfrif neu gais y myfyriwr gydag unrhyw un ar wahân i’r myfyriwr heb ganiatâd y myfyriwr.

Mae hyn yn cynnwys rhieni neu bartner myfyriwr, cynrychiolydd cyfreithiol neu rywun o’u prifysgol neu goleg.

Fodd bynnag, gallai llawer o fyfyrwyr ei chael hi’n ddefnyddiol gadael i rywun arall ein ffonio ni ar eu rhan hwy yn achlysurol.

Awdurdod ysgrifenedig neu lafar yw caniatâd i rannu sy’n ein galluogi ni i roi gwybodaeth am gyfrif, ac eithrio’ch manylion banc, i drydydd parti rydych chi wedi’i enwi yn enwedig os ydynt yn cael anawsterau gyda'u cais. 

Os ydych wedi trefnu apwyntiad ac os hoffech i Gynghorydd Arian a Chymorth siarad â'ch corff Cyllid Myfyrwyr ar eich rhan, ffoniwch eich corff Cyllid Myfyrwyr a rhowch ganiatâd i ni yn y Brifysgol drafod eich cyfrif gyda nhw drwy sefydlu cyfrinair ‘caniatâd i rannu’:

  • eich (h.y. y myfyriwr) Cyfeirnod Cwsmer, enw a chyfeiria
  • eu cyfeiriad llawn, gan gynnwys cod post University of South Wales, Trefforest, CF37 1DL
  • eu perthynas â chi  Higher Education Provider.
  • cyfrinair a fydd yn gofyn iddynt wirio pwy ydyn nhw. Gwnewch yn siŵr eu bod yn gwybod beth yw’r cyfrinair hwn - e-bost: [email protected]
  • dyddiad sy’n penodi tan pryd y bydd y caniatâd i rannu hwn yn ddilys (neu os ydyw’n amhenodol)

Os mae'r trydydd parti yn berson o brifysgol/coleg (HEI) neu sefydliad byddwn yn gofyn i'r myfyriwr i ddarparu:

  • Enw'r HEI neu sefydliad.
  • Cyfrinair –  ni chaiff unrhyw wybodaeth ei roi oni bai y caiff ei gadarnhau gan y trydydd parti.
  • Dyddiad yn nodi pryd dylai caniatâd ei roi i rannu yn dibennu neu, i gadarnhau os ydy'n amhendant.

Gall fod uchafswm o ddau trydydd parti a enwir ar unrhyw un cyfrif.

Noder eich bod, drwy roi'r manylion hyn i ni, yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â Chyllid Myfyrwyr ar eich rhan.