Contact us

Cysylltu â ni

Gwiriwch ein hargaeledd ac archebwch o ddydd Llun i ddydd Gwener 10am-4pm

- Mae apwyntiadau yn 30 munud.

- Rydym yn cadw rhai apwyntiadau yn ôl i'w harchebu bob dydd (o 9am).

- Mae apwyntiadau ar gael yn bersonol, trwy Teams neu dros y ffôn.

- Gall galwadau ddod o rif sydd wedi’i ‘atal’, felly gwnewch yn siŵr y bydd eich gosodiadau ffôn yn eu derbyn a rhowch rif cyswllt yn y nodiadau.

- Sicrhewch fod eich gwaith papur Cyllid Myfyrwyr neu eich rhif cyfeirnod cwsmer yn barod – gyda chyfrineiriau ac atebion cyfrinachol, er mwyn gallu cael mynediad i'ch cyfrif cyllid myfyrwyr ar-lein.

Sylwch efallai y bydd angen i chi hefyd sefydlu 'hawl i rannu' ar eich cyfrif cyllid myfyrwyr, fel y gallwn siarad â'ch darparwr i helpu i ddatrys problemau, heb i chi fod yn bresennol.

Os oes angen help arnoch i lenwi ffurflen Cronfa Cymorth i Fyfyrwyr, byddai’n fuddiol petaech wedi llenwi’r hyn a allwch o’r ffurflen a bod gennych eich holl waith papur perthnasol – megis:

  • Gwybodaeth Cyllid Myfyrwyr.
  • cyfriflenni banc 2 fis cyfredol ar gyfer pob cyfrif sydd gennych chi (a'ch partner, os ydych yn byw fel cwpl) yn eich enw(au).
  • unrhyw wybodaeth ychwanegol y gofynnir amdani ar restr wirio'r ffurflen.


Cysylltu

Ymholiadau cyffredinol

- 01443 483778 (Dydd Llun i ddydd Gwener 9am-canol dydd)

- [email protected]

Ysgoloriaethau

- [email protected]

Cronfa Cymorth i Fyfyrwyr

- [email protected]