Cysylltu â niOriau Agor

Oriau agor ffon y Tim Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr yw dydd Llun i ddydd Gwener 9.00 am - 12 pm.

Trefnu Apwyntiad

Mae apwyntiadau y gellir eu harchebu fel arfer ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, 10:00am - 4:00pm.

I wirio argaeledd ac i drefnu apwyntiad gydag Ymgynghorydd Arian a Chymorth, ewch i’r Ardal Gynghori Ar-lein neu dewiswch:

appointments Welsh 

Apwyntiadau Wrth Gefn y gellir eu harchebu ar y diwrnodyn ystod ein hamseroedd

Mae'r apwyntiadau hyn ar gael  prysuraf (er enghraifft, ychydig wythnosau cyntaf y tymor) a gallach archebu arrlein o 9.00 am ar ddiwrnod yr apwyntiad.

Gall apwyntiadau ddig wydd naill ai wyneb yn wyneb neu dros y ffôn/Timau.

Os yw'ch ymholiad yn ymwneud â'ch cyllid myfyrwyr, gwnewch yn siŵr bod naill ai eich gwaith papur gyda chi, neu eich bod yn gwybod eich rhif cyfeirnod cwsmer, cyfrineiriau ac atebion cyfrinachol, er mwyn gallu cael mynediad i'ch cyfrif cyllid myfyrwyr ar-lein.

Os ydych wedi trefnu apwyntiad ac os hoffech i Gynghorydd Arian a Chymorth siarad â'ch corff Cyllid Myfyrwyr ar eich rhan, ffoniwch eich corff Cyllid Myfyrwyr a rhowch ganiatâd i ni yn y Brifysgol drafod eich cyfrif gyda nhw drwy sefydlu cyfrinair caniatâd i rannu

30 munud o hyd ac ar gyfer ymholiadau mwy manwl, fel gwirio rheoliadau, cynorthwyo gyda chyllidebu, cysylltu â chyllid myfyrwyr ynghylch materion a help i lenwi ffurflenni.

Cofiwch ...

Os oes angen help arnoch i lenwi ffurflen Cronfa Cymorth Myfyrwyr, byddai'n fuddiol pe baech wedi llenwi'r ffurflen o'r ffurflen a chael eich holl waith papur perthnasol fel gwybodaeth Cyllid Myfyrwyr, datganiadau banc 2 fis cyfredol ar gyfer pob cyfrif chi (a'ch partner, os ydych yn byw fel cwpl) dal yn eich enw(au) ac unrhyw wybodaeth ychwanegol arall y gofynnir amdani ar restr wirio’r ffurflen.

Cysylltu â ni ...

AZO Welsh

Ymholiadau Cyffredinol

Ffon: 01443 483778

e-bost: [email protected]

 Ysgoloriaethau:

e-bost: [email protected]

Cronfa Cymorth Myfyrwyr: 

e-bost :[email protected]