Cysylltu â ni

Oriau Agor

Oriau agor ffôn y Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr yw dydd Llun i ddydd Gwener, 9:00am - 12:00pm. Mae apwyntiadau y gellir eu harchebu fel arfer ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, 10:00am - 4:00pm.

Trefnu Apwyntiad

I wirio argaeledd ac i drefnu apwyntiad gydag Ymgynghorydd Arian a Chymorth, ewch i’r Ardal Gynghori Ar-lein neu dewiswch:

appointments Welsh

Gall apwyntiadau ddigwydd naill ai wyneb yn wyneb neu dros y ffôn - rhowch 'apwyntiad ffôn' yn y maes teitl a rhowch rif cyswllt naill ai yn y meysydd 'Disgrifiad' neu 'Nodiadau Ymholwyr' wrth archebu ar-lein.

Os na allwch archebu ar-lein, ffoniwch 01443 483778 rhwng 9.00am - 12.00pm, dydd Llun i ddydd Gwener a bydd y tîm yn gwirio argaeledd ac yn trefnu apwyntiad i chi.

Os yw'ch ymholiad yn ymwneud â'ch cyllid myfyrwyr, gwnewch yn siŵr bod naill ai eich gwaith papur gyda chi, neu eich bod yn gwybod eich rhif cyfeirnod cwsmer, cyfrineiriau ac atebion cyfrinachol, er mwyn gallu cael mynediad i'ch cyfrif cyllid myfyrwyr ar-lein.

Apwyntiadau Wrth Gefn y gellir eu harchebu ar y diwrnod

Mae'r apwyntiadau hyn ar gael yn ystod ein hamseroedd prysuraf (er enghraifft, ychydig wythnosau cyntaf y tymor) a gallwch archebu ar-lein o 9.00am ar ddiwrnod yr apwyntiad.  Maent yn 20 munud o hyd ac maent ar gyfer ymholiadau cyffredinol cyflym a gwirio ffurflenni.

Sylwer y gellir gofyn i chi archebu lle ar gyfer apwyntiad cyngor ariannol llawn rhag-archebu 30 munud, os nad oes digon o amser i ddelio â'ch ymholiad yn ystod apwyntiad neilltuedig 'y gellir ei archebu ar y diwrnod'.

Apwyntiadau y gellir eu harchebu ymlaen llaw

Mae Apwyntiadau rhag-archebu yn 30 munud o hyd ac ar gyfer ymholiadau mwy manwl, fel gwirio rheoliadau, cynorthwyo gyda chyllidebu, cysylltu â chyllid myfyrwyr ynghylch materion a help i lenwi ffurflenni.

Cofiwch ...

Os oes angen help arnoch i lenwi ffurflen Cronfa Cymorth Myfyrwyr, byddai'n fuddiol pe baech wedi llenwi'r ffurflen o'r ffurflen a chael eich holl waith papur perthnasol fel gwybodaeth Cyllid Myfyrwyr, datganiadau banc 2 fis cyfredol ar gyfer pob cyfrif chi (a'ch partner, os ydych yn byw fel cwpl) dal yn eich enw(au) ac unrhyw wybodaeth ychwanegol arall y gofynnir amdani ar restr wirio’r ffurflen.

Cysylltu â ni ...

AZO Welsh

Ymholiadau Cyffredinol

Tel: 01443 483778

e-bost: money@southwales.ac.uk

 Ysgoloriaethau:

e-bost: scholarships@southwales.ac.uk

Cronfa Cymorth Myfyrwyr: 

e-bost :studentsupportfund@southwales.ac.uk

Cyfeiriad Post:

Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr, Llyfrgell a Chanolfan Myfyrwyr, Prifysgol De Cymru, Pontypridd, CF37 1DL.