Cyllid Myfyrwyr a Chyngor

P'un a ydych chi'n bwriadu newid eich amgylchiadau trwy astudio dramor neu eisiau torri ar draws eich astudiaethau, gall y Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr helpu gyda'ch ymholiadau cyllid myfyrwyr ac ariannu. Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r ateb rydych chi'n chwilio amdano ar unrhyw un o'r tudalennau hyn, archebwch apwyntiad gyda Chynghorydd Ariannol Myfyrwyr, a fydd yn gallu trafod eich opsiynau gyda chi.

Os ydych am wneud taliad neu sefydlu cynllun talu ar gyfer eich hyfforddiant, llety neu unrhyw ffioedd eraill, ewch i'r tudalennau Cyllid.