Graduation Day

Bwrsariaethau ac ysgoloriaethau

- Ysgoloriaethau a bwrsariaethau israddedig

- Ysgoloriaethau a bwrsariaethau ôl-raddedig

- Ymddiriedolaethau, bwrsariaethau ac ysgoloriaethau allanol

The Alternative Guide to Postgraduate Funding

Mae The Alternative Guide ar-lein yn ymwneud â ffynonellau cyllid amgen - yn enwedig elusennau. Gall y rhain wneud dyfarniadau ar gyfer ffioedd, cynhaliaeth neu gostau ymchwil - i unrhyw fyfyriwr gwaeth beth fo'u pwnc, neu genedligrwydd. Mae'n cynnwys cronfa ddata enfawr o gyfleoedd cyllid amgen, canllawiau cynhwysfawr, ac offer niferus i'ch helpu i baratoi cais am grant buddugol.

Rydym wedi prynu trwydded i’r Canllaw – felly mae’n rhad ac am ddim i bob myfyriwr a staff ei ddefnyddio. Mewngofnodwch gan ddefnyddio'ch cyfeiriad e-bost PDC:

The Alternative Guide to Postgraduate Funding Ar-lein