Bwrsariaethau ac ysgoloriaethau

I gael gwybodaeth am yr ysgoloriaethau a'r bwrsariaethau y mae'r Brifysgol yn eu cynnig ar hyn o bryd, cyfeiriwch at ein prif wefan:

Ysgoloriaethaua bwrsariaethau israddedig

Ysgoloriaethaua bwrsariaethau ôl-raddedig

Ymddiriedolaethau Allanol, Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau

Os oes arnoch angen y meini prawf a'r Cwestiynau Cyffredin ar gyfer cynllun blaenorol, anfonwch e-bost at scholarships@southwales.ac.uk yn nodi'r cynllun a'r flwyddyn academaidd.

Gellir lawrlwytho gwybodaeth am y broses apelio ar gyfer pob cynllun ysgoloriaeth a bwrsariaeth a weinyddir gan y Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr yma

Useful links

AlternativeFunding