Cymorth Ariannol

Gall y brifysgol gynnig cymorth i fyfyrwyr o'r DU sy'n profi anawsterau ariannol. Os hoffech unrhyw gyngor am eich cymhwysedd, neu os hoffech drafod eich sefyllfa fel myfyriwr rhyngwladol, trefnwch apwyntiad gyda chynghorydd.

Gall myfyrwyr y DU wneud cais am yr opsiynau cymorth isod:

Gwybodaeth i fyfyrwyr rhyngwladol