Amdanom ni

Ni yw’r Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr ym Mhrifysgol De Cymru – gallwn eich cynorthwyo gydag ochr ariannol eich astudiaethau.

Rydym yn darparu gwybodaeth a chyngor ar y pynciau canlynol:

  • gwasanaeth gwybodaeth a chyngor i ystod eang o fyfyrwyr gan gynnwys israddedigion ac ôl-raddedigion amser llawn a rhan-amser
  • cyngor ar bob agwedd ar gymhwyster ar gyfer cymorth cyllid myfyrwyr, gan gynnwys ffioedd dysgu, benthyciadau myfyrwyr, grantiau, lwfansau ychwanegol, bwrsariaethau'r GIG a dyfarniadau dewisol
  • cyngor a chymorth gyda cheisiadau i Gronfa Cymorth Myfyrwyr y Brifysgol a chynlluniau cysylltiedig
  • cyngor ar gyllidebu, ffynonellau cymorth ariannol ychwanegol, a chyngor sylfaenol ar fudd-daliadau
  • cyngor ar oblygiadau ariannol newid / gadael cwrs, ac ailadrodd blynyddoedd astudio
  • taliadau a gweinyddiaeth y rhan fwyaf o ysgoloriaethau'r Brifysgol.

Sylwer nad yw Cynghorwyr Arian a Chymorth yn gallu rhoi cyngor cyfreithiol ar fanteision ac anfanteision cynhyrchion ariannol a gynigir gan fenthycwyr preifat unigol.


Yma i helpu