Open Day SMAT

Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr

Materion Ariannol i Fyfyrwyr - Sut gallwn ni eich helpu chi

Gall rheoli eich arian yn y Brifysgol fod yn her.  Mae'r Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr yn darparu cyngor a gwybodaeth i'ch helpu i wneud penderfyniadau gwybodus am eich sefyllfa ariannol.

Mae'r Gwasanaeth ar gael i fyfyrwyr a staff y Brifysgol, darpar fyfyrwyr y Brifysgol a graddedigion y Brifysgol.

Beth mae'r Tîm Cynghor Ariannol i Fyfyrwyr yn ei gynnig?

Nod y Gwasanaeth yw:

  1. eich helpu i gael gwybod am gyfleoedd ariannu cyn dechrau astudio
  2. eich helpu i wneud y gorau o'ch adnoddau ariannu tra byddwch yn y Brifysgol
  3. cynnig help a chyngor ar reoli eich arian
  4. cynnig cymorth uniongyrchol (lle bo modd) os ydych chi'n mynd i drafferthion ariannol.