Recent News tagged with 'student-money'

Medrwch nawr geisio am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig! You can now apply for the new Postgraduate Doctoral Loan!

June 25, 2018

Os yr ydych yn dechrau cwrs Doethurol ôl-raddedig o 1 Awst 2018 medrwch geisio am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig nawr! Medrwch fenthyg fyny hyd at £25,000 tuag at eich cwrs a chostau byw wrth astudio.

Mae’n gyflym ac yn hawdd i geisio ar-lein yn Cyllid myfyrwyr Cymru

Dylech geisio mor gynted ag sy’n bosibl i sicrhau bod eich arian yn barod ar gyfer dechrau eich cwrs.

Hardship Fund application deadline! - Dyddiad cau y Gronfa Galedi!

June 7, 2018

Currently struggling financially? The University’s Hardship Fund can offer support to UK students who are experiencing financial difficulties. Find out more.

The deadline for Hardship Fund applications is Friday 29th June at 4pm. All applications must be fully complete by this date.

If you are experiencing financial difficulty after this date please email money@southwales.ac.uk for support.

__

Ydych chi’n ymdrechu’n ariannol? Gall Cronfa Caledi’r Brifysgol cynnig cymorth i fyfyrwyr y DU sy’n cael traferthion ariannol. Dysgwch fwy.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener y 29ain o Fehefin Mae’n rhaid i bob cais ei gyflenwi erbyn y ddyddiad yma.

Os rydych yn cael trafferthion ariannol ar ôl y ddyddiad yma, ebsotiwch money@southwales.ac.uk ar gyfer mwy o gymorth.

All News tagged with 'student-money'