DYWEDOCH CHI - GWRANDAWON NI! Newid enw'r Gronfa Caledi : YOU SAID - WE LISTENED! Hardship Fund Name change!

September 4, 2018

Mae’r Cronfa Caledi yn newid i’r Gronfa Cymorth Myfyrwyr!

New Student Support Fund to replace previous Hardship Fund Scheme!

___________________________________________________________

Yn gynharach eleni, gwnaethom ofyn i’n myfyrwyr beth i ail-enwi ein “Cronfa Caledi”: Dewisodd 44% ”Cronfa Cymorth Myfyrwyr”
Bydd Cronfa Cymorth Myfyrwyr yn amnewid y Gronfa Caledi blaenorol a bydd ceisiadau i’r gronfa yn agor ym mis Hydref 2018.

Os rydych yn cael trafferthion ariannol cyn y ddyddiad yma, cysylltwch â ni.

___________________________________________________________

Earlier this year, we asked students to vote on what to rename our “Hardship Fund”: 44% voted for “The Student Support Fund” and we listened.
The new Student Support Fund will replace the previous Hardship Fund and applications to the fund will open in October 2018.

If you are experiencing financial difficulty before this, please contact us

Tagged: Cardiff Campus Newport Campus Pontypridd Campus Student Money