Medrwch nawr geisio am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig! You can now apply for the new Postgraduate Doctoral Loan!

June 25, 2018

Os yr ydych yn dechrau cwrs Doethurol ôl-raddedig o 1 Awst 2018 medrwch geisio am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig nawr! Medrwch fenthyg fyny hyd at £25,000 tuag at eich cwrs a chostau byw wrth astudio.

Mae’n gyflym ac yn hawdd i geisio ar-lein yn Cyllid myfyrwyr Cymru

Dylech geisio mor gynted ag sy’n bosibl i sicrhau bod eich arian yn barod ar gyfer dechrau eich cwrs.

If you’re starting a postgraduate Doctoral course from 1 August 2018 you can apply for the new Postgraduate Doctoral Loan now! You could borrow up to £25,000 towards your course and living costs while studying.

It’s quick and easy to apply via your online account (if you are ordinarily resident in Wales or the EU) or here (if you are ordinarily resident in England).

You should apply as soon as possible to make sure your money is ready for the start of your course.

Cyllid myfyrwyr Cymru

Student Finance Wales

Student Finance England

Tagged: Cardiff Campus Newport Campus Pontypridd Campus Student Money