Hardship Fund application deadline! - Dyddiad cau y Gronfa Galedi!

June 7, 2018

Currently struggling financially? The University’s Hardship Fund can offer support to UK students who are experiencing financial difficulties. Find out more.

The deadline for Hardship Fund applications is Friday 29th June at 4pm. All applications must be fully complete by this date.

If you are experiencing financial difficulty after this date please email money@southwales.ac.uk for support.

__

Ydych chi’n ymdrechu’n ariannol? Gall Cronfa Caledi’r Brifysgol cynnig cymorth i fyfyrwyr y DU sy’n cael traferthion ariannol. Dysgwch fwy.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener y 29ain o Fehefin Mae’n rhaid i bob cais ei gyflenwi erbyn y ddyddiad yma.

Os rydych yn cael trafferthion ariannol ar ôl y ddyddiad yma, ebsotiwch money@southwales.ac.uk ar gyfer mwy o gymorth.

_

If you need any support with your application, or are an EU or International student experiencing financial difficulties, please make an appointment to see an adviser.

Os rydych angen cymorth gyda’ch cais, neu os rydych yn fyfriwr rhyngwladol neu o’r DU trefnwych apwynrtiad gyda gynghorydd

Tagged: Cardiff Campus Newport Campus Pontypridd Campus Student Money